HKSV

Hengelose Kleindieren Sportfokkers Vereniging

Korte chronologie

Korte chronologie in het kader van het 125-jarig bestaan van de HKSV

De Hengelose Kleindieren Sportfokkers Vereniging bestaat sinds 1898.

Tot het eind van de 19e eeuw verenigde men zich op het gebied van vrijetijdsbesteding nog slechts sporadisch. Lange werkdagen, een zesdaagse werkweek en de beperkte middelen om het gezin te onderhouden, boden weinig mogelijkheden tot ontspanning. Langzamerhand veranderde dit. Zo ook in het Overijsselse Hengelo.

In 1875 werd de Hengelosche Gymnastiek Vereeniging (H.G.V.) opgericht, een tijd waarin er nog geen andere verenigingen waren. In 1898 kwam daar de Hengelosche Pluimvee- en Konijnenvereeniging bij. Op dat moment was het één van de oudste verenigingen binnen Hengelo en de op drie na oudste kleindiervereniging binnen Nederland.

Hoewel de exacte datum van oprichting niet te achterhalen is, vinden we de eerste duidelijke aanwijzing voor een oprichtingsdatum terug op de omslag van de Statuten van de Hengelosche Pluimvee- en Konijnenvereeniging uit 1931, waarop staat “opgericht 15 nov. 1898”

Bij de oprichting luidde de naam Hengelosche Pluimvee Vereeniging. In 1909 werd deze veranderd in Hengelosche Pluimvee- en Konijnenvereniging. Bescheiden begonnen, groeide het ledental binnen drie jaar uit tot meer dan honderd. In 1926 telde men maar liefst 440 leden, wat de toenmalige secretaris de volgende woorden ontlokte: “Gerust kunnen wij beweren dat wij één van de grootste verenigingen van ons land zijn”. 

In de eerste vijftig jaar van haar bestaan organiseerde men regelmatig grote nationale tentoonstellingen met meer dan 1000 inzendingen. Deze shows in het “Vereenigingsgebouw” van de machinefabriek Stork, trokken vaak wel 1500 betalende bezoekers. 

Op 9 april 1972 fuseerde de vereniging met de Hengelose Konijnen- en Pluimveefokkers Vereniging De Eendracht en kreeg zij haar huidige naam. De Hengelose Kleindieren Sportfokkers Vereniging. (HKSV).

Interesses en hobby’s veranderen met de tijd. Dat heeft gevolgen voor de opkomst en neergang van verenigingen. Sommige verenigingen overleven pieken en dalen in belangstelling. Zo bestaat de Hengelose Kleindieren Sportfokkersvereniging al 125 jaar. Toch lijkt ook deze vereniging niet te ontkomen aan een geleidelijke afname van het ledental en een toenemende vergrijzing van het ledenbestand.

Desondanks worden er na 125 jaar nog steeds veel activiteiten ontplooid. De leden komen maandelijks bijeen om ervaringen uit te wisselen en activiteiten voor te bereiden. Op deze bijeenkomsten worden niet alleen gastsprekers uitgenodigd, maar ook zijn het vaak eigen leden die een presentatie verzorgen over zeer uiteenlopende onderwerpen, als voedings- en erfelijkheidsleer of rasbesprekingen. Maar ook sprekers die de belangen van de natuur of andere diergroepen vertegenwoordigen nodigen we graag uit om hun ervaringen met ons te delen. 

Het nieuwe tentoonstellingsseizoen wordt jaarlijks ingeluid met een jongdierenkeuring. Dit is een informele keuring van de jonge dieren van het nieuwe seizoen. Het informele karakter van deze keuring geeft de ruimte aan de fokker om uitgebreid met een keurmeester over zijn dieren in gesprek te gaan.

Het hoogtepunt van het jaar vormt de verenigings tentoonstelling. Het ‘Excelsior Huis’, de repetitieruimte van de plaatselijke muziekvereniging wordt dan omgetoverd tot een prachtige tentoonstellingsruimte. 

Vele leden bezoeken en sturen in op andere kleindiertentoostellingen binnen Nederland of in het buitenland. Enkele leden hebben zelfs internationale ambities.

Daarnaast zijn vele leden van de HKSV eveneens lid van een zgn. speciaalclub, dit zijn groeperingen van mensen die zich richten op één specifiek ras. Een speciaalclub is niet breed, maar wel diep georiënteerd. 

Enkele leden zijn bovendien ook actief als keurmeester. Met hun diepgaande kennis over rasdieren zijn zij gedurende het tentoonstellingsseizoen te vinden op menig tentoonstelling door het land.

De jongste telg binnen de hobby is de ‘Eierkeurmeester’. Dit is weliswaar een noviteit, maar niet minder serieus en een aanwinst op het gebied van rasveredeling.

Sinds 1972 onderhoudt de vereniging een sterke en warme band met haar ‘Partnerverein’, de RGZV Emsdetten von 1903. We zien altijd uit naar elkaars show en leden komen bij elkaar op bezoek. Daarnaast is er elk jaar – over en weer – een ‘Vohrstandstreffen’ waarbij de beide besturen voor een gezellige avond bij elkaar komen.

In 2017 werd KVO ‘t Raskonijn uit Oldenzaal vaste partner binnen de organisatie van de Noabershow. De KVO is niet alleen een bakermat van kennis maar ook een ‘warm bad’ waar je altijd welkom bent.

Gezelligheid vormt de basis van onze hobby. Dit is wat we bij elke bijeenkomst, elk evenement zo optimaal mogelijk proberen na te streven.

Helaas zullen de leden uit onze Duitse partnerstad Emsdetten hun dieren wederom niet kunnen inzenden op de Noabershow. Maar….., door het besluit van demissionair minister Piet Adema om per 31 augustus 2023 het bezoekersverbod aan niet-commerciële houderijen op te heffen, kunnen wij onze fokkers van hoenders en dwerghoenders wel de mogelijkheid bieden hun dieren thuis door een keurmeester te laten beoordelen! De thuiskeuringen vinden plaats op zaterdag 11 november.

Het is te hopen dat er op korte termijn, in ieder geval voor de niet commerciële houderijen, vaccins beschikbaar worden gesteld, zodat liefhebbers hun dieren preventief kunnen enten tegen de vogelgriep en het insturen van de genoemde diergroepen op de tentoonstellingen weer mogelijk zal zijn.

HKSV wil een promotor zijn van de kleindierhobby. En we willen een vraagbaak en een bron van informatie zijn voor (aanstaande) liefhebbers van kleindieren. De gezondheid en het welzijn van onze dieren staan hierbij altijd voorop. 

Onze Noabershow is het moment bij uitstek om geïnteresseerden over onze hobby te informeren. Onze fokkers staan open voor vragen en geven advies met betrekking tot het (gezond) houden van kleindieren.

U kunt de HKSV volgen op www.hksv.nl/ of www.facebook.com/hksvhengelo.

Samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen door samenwerking – door elkaar te versterken – onze hobby kan blijven voortbestaan. De Noabershow is dan ook een gecombineerde clubtentoonstelling van de HKSV Hengelo met de KVO uit Oldenzaal. 

De Noabershow is voor publiek toegankelijk op:

Datum: Zondag 19 november 2023.

Tijd: 10:00 uur – 17:00 uur. 

Locatie: In het ‘Excelsiorhuis’ . 

Adres: Geerdinksweg 40 in Hengelo. 

Toegang is gratis.

Ga hier naar: 125-jarig Jubileum HKSV