HKSV

Hengelose Kleindieren Sportfokkers Vereniging

115-jarig bestaan

HKSV 115-jaar Jubileumshow

In november 2013 vierde de HKSV haar 115-jarig bestaan. De HKSV is daarmee een van de oudste Kleindierverenigingen van Nederland en binnen Hengelo is slechts één verenigingen ouder dan de HKSV.  Hoewel 115-jaar geen officieel jubileum genoemd mag worden – dat zal pas bij het 125-jarig bestaan in 2023 weer plaatsvinden – was er voor ons toch voldoende aanleiding om hier een speciaal en feestelijk  tintje aan te geven, al was het alleen maar omdat in 2013 een drietal leden voor hun 40-jarig verenigingsleven gehuldigd zouden worden.

Opening met speciaal tintje:

De opening van de Show werd op zaterdag 16 november verricht door dhr. Drs. Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo. Op geheel eigen wijze memoreerde hij het belang van onze club, onze hobby en de verdiensten van onze leden daarbij. Op anecdotische wijze schetste hij zijn ervaringen in het houden van kippen in de tuin, opgedaan in z’n jeugdjaren en destijd nog wonende op het platteland.

Namens de KLN – Kleindieriefhebbers Nederland – voerde voorzitter Jasper Smelt het woord en was er nog een woord van dank uit naam van onze Partnerverein de RGZV Emsdetten en enkele bevriende zusterverenigingen.

Prijsuitreiking met speciaal tintje

De prijswinnaars van de show kregen hun prijs aangereikt uit handen van burgemeester Schelberg die op geheel eigen- en ludieke wijze elke fokker nog eens extra in het voetlicht wist zetten . Na de opening nam burgemeester Schelberg nog de tijd om samen met de prijswinnende fokkers hun dieren te bekijken en over de show te lopen.

40-jarige jubilarissen
Voor hun 40-jarig lidmaatschap van de HKSV kregen de heren Bert Kaspers, Peter Oude Groothuis en Michel Stals hun gouden spelt voor het 40-jarig jubileum uitgereikt.