HKSV

Hengelose Kleindieren Sportfokkers Vereniging

Kleindiershow 2013

Een nieuw fenomeen voor de HKSV

Het jaar 2013 stond voor de HKSV in het teken van haar 115-jarig bestaan. Echter 2013 was ook een overgangsjaar voor haar jaarlijkse Kleindiershow. Aanleiding hiertoe was dat door omstandigheden de open tentoonstelling van de BPKV in 2013 geen doorgang kon vinden. Gezien de plezierige omgang die er al jaren lang bestond in de vorm van een gezamenlijke jongdierenkeuring meenden wij de leden van de BPKV de mogelijkheid te moeten bieden hun dieren onder te brengen bij onze – toen nog reguliere – Clubshow.

HKSV 115-jaar Jubileumshow

In november 2013 vierde de HKSV haar 115-jarig bestaan. De HKSV is daarmee een van de oudste Kleindierverenigingen van Nederland en binnen Hengelo is slechts één verenigingen ouder dan de HKSV.  Hoewel 115-jaar geen officieel jubileum genoemd mag worden – dat zal pas bij het 125-jarig bestaan in 2023 weer plaatsvinden – was er voor ons toch voldoende aanleiding om hier een speciaal en feestelijk  tintje aan te geven, al was het alleen maar omdat in 2013 een drietal leden voor hun 40-jarig verenigingsleven gehuldigd zouden worden.

Mooi aantal inzenders

We konden tevreden terugkijken op het aantal inzendingen. Dit kwam mede door de Duitse inzendingen uit onze Partnerstad Emsdetten (28 dieren) en Osterwald-Veldhausen (19 dieren), maar ook door inzendingen van onze zustervereniging, de BPKV uit Borne.

Veel variëteit en kleurslagen in dieren

Met bijna 320 inzendingen hadden wij in 2013 een mooi aantal dieren in de kooien. Grote hoenders (56), dwerghoenders (86), sier- en watervogels (21), sierduiven (85), en konijnen (69) waren in een grote variëteit en vele kleurslagen aanwezig, waardoor er zowel voor fokkers als belangstellenden genoeg te zien was.

Opening met speciaal tintje:

De opening van de Show werd op zaterdag 16 november verricht door dhr. Drs. Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo. Op geheel eigen wijze memoreerde hij het belang van onze club, onze hobby en de verdiensten van onze leden daarbij. Op anecdotische wijze schetste hij zijn ervaringen in het houden van kippen in de tuin, opgedaan in z’n jeugdjaren en destijd nog wonende op het platteland.

Namens de KLN – Kleindieriefhebbers Nederland – voerde voorzitter Jasper Smelt het woord en was er nog een woord van dank uit naam van onze Partnerverein de RGZV Emsdetten en enkele bevriende zusterverenigingen.

Prijsuitreiking met speciaal tintje

De prijswinnaars van de show kregen hun prijs aangereikt uit handen van burgemeester Schelberg die op geheel eigen- en ludieke wijze elke fokker nog eens extra in het voetlicht wist zetten . Na de opening nam burgemeester Schelberg nog de tijd om samen met de prijswinnende fokkers hun dieren te bekijken en over de show te lopen.

40-jarige jubilarissen
Voor hun 40-jarig lidmaatschap van de HKSV kregen de heren Bert Kaspers, Peter Oude Groothuis en Michel Stals hun gouden spelt voor het 40-jarig jubileum uitgereikt.

Een gezellige avond met een hapje en een drankje:

Na alle officiële plichtplegingen is de avond verder in goede sfeer doorgebracht. Onder genot van een hapje en een drankje nam de ‘kleindierfamilie’ volop de tijd om bij te praten en natuurlijk om leuke prijzen te winnen bij onze grote vleesverloting.

Nog meer speciaal bezoek

De show van zondag 17 november werd goed bezocht en gewaardeerd door het publiek. Hoewel hij het die middag erg druk had, had Sinterklaas toch nog een gaatje in zijn agenda weten vrij maken om met zijn aanwezigheid en vergezeld door een (zwarte) piet onze show te komen vereren en de vele jonge bezoekertjes met pepernoten, zoetigheid en een presentje te verblijden. Na ..  eerst een liedje voor Sinterklaas gezongen te hebben, dat natuurlijk weer wel!

Ook aan een jubileumshow komt een eind

In alle drukte en geroezemoes glijdt zo’n tentoostellingsdag dan toch weer ongemerkt snel aan je voorbij en is het einde van de dag al weer in zicht. Opruimen dan maar weer! Gelukkig ging dit in 2013 dankzij uitstekende inzet van leden van de BPKV en HKSV weer erg voorspoedig waarna we onder genot van een laatste drankje en een hapje de 115-jarige jubileumshow werd afgesloten.

 Klik hier voor meer foto’s van onze Kleindierenshow 2013