HKSV

Hengelose Kleindieren Sportfokkers Vereniging

Lidmaatschap

Informatie over lidmaatschap HKSV

Kosten lidmaatschap HKSV:

 

Jeugdleden  € 10. per jaar. (t/m het kalenderjaar van het 16-e geboortejaar)

Seniorleden € 25. per jaar.

De contributies dienen voor 1 september van het lopende verenigingsjaar te worden voldaan op bankrekeningnummer:

NL29 Rabo 016.21.47.740 t.n.v. Penningmeester H.K.S.V. te Borne.

(Betalingen die na deze datum plaatsvinden worden verhoogd met € 2,50 administratiekosten).

Het verenigingsjaar bij de HKSV loopt van 1 april t/m 31 maart in het daarop volgende jaar.