HKSV

Hengelose Kleindieren Sportfokkers Vereniging

Doelen HKSV

 

Wat wil de HKSV

Wij zetten ons in voor het in stand houden van zeldzame- en oorspronkelijke rassoorten bij hoenders, konijnen en duiven.

De vereniging is al in 1898 opgericht en daarmee een van de oudste kleindieren verenigingen in Nederland.

Wat is ons streven

De HKSV wil een ‘bron van kennis’ zijn voor zowel de serieuze sportfokker alsook voor de liefhebber met een kippetje in de tuin of een konijntje in huis.

Hoe ontwikkelen wij kennis

Aan de basis staan vier thema’s aan de hand waarvan wij onze kennis willen ontwikkelen/uitdragen

Ledenbijeenkomsten: Elke eerste donderdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperiode en de maand december zijn er de ledenbijeenkomsten. Elke bijeenkomst wordt voorafgegaan door een korte vergadering gevolgd door het bespreken van wisselende thema’s en/of (gast)lezingen uit onze hobby.

De ledenbijeenkomsten worden goed bezocht en daarom is er altijd wel iemand die antwoord weet op een bepaalde vraag. De ledenbijeenkomsten zijn bij uitstek de plaats om te praten en vragen te stellen over deze hobby.

De Clubtentoonstelling: Het hoogtepunt van ieder jaar is de tentoonstelling die de HKSV voor haar leden organiseert onder de naam Noabershow. Sommigen vinden het leuk om zelf dieren in te sturen, anderen brengen alleen een bezoek aan de show en praten over de aanwezige dieren. De dieren die worden ingestuurd worden door een keurmeester beoordeeld op hun raseigenschappen. Per diergroep wordt dan het beste dier van de tentoonstelling aangewezen.

De clubtentoonstelling is een zgn. Open keuring. Bij deze keuringen kunnen de leden met de keurmeesters in gesprek gaan als hun dieren gekeurd worden.

Jongdieren dag: Dit is een informele keuring van de jonge dieren van het nieuwe seizoen.

Het informele karakter van deze keuring geeft de ruimte aan de fokker om uitgebreid met een keurmeester over zijn dieren in gesprek te gaan

De Speciaalclub: Vele leden zijn naast de HKSV eveneens lid van een zgn. speciaalclub, dit zijn groeperingen van mensen die zich richten op één specifiek ras. Een speciaal is niet breed- maar wel diep georiënteerd. Vele leden bezoeken- en sturen in op andere kleindiertentoostellingen binnen Nederland of in het buitenland. Enkele leden hebben zelfs internationale ambities.

Veel speciaalclubs hebben weer direkte- en indirekte banden met speciaalclubs uit het buitenland

Hoe dragen wij onze kennis uit

Informatieverstrekken: De Noabershow is het middel bij uitstek om geïnteresseerden aan te trekken en over onze hobby te informeren.

Publiekelijk aanwezig zijn: Zowel club- als individuele leden zetten zich in bij activiteiten van derden voor het maken van promotie voor onze hobby.

Vriendschapsverband met Duitse zustervereniging:

HKSV Hengelo heeft zeer nauwe banden met haar ‘Partnerverein’ de RGZV Emsdetten von 1903. 

Sinds 1991 is Emsdetten officieel Partnerstad van de gemeente Hengelo. Vanaf dat moment onderhoudt de HKSV al intensief contact met het Duitse RGZV Emsdetten von 1903. 

De besturen van HKSV en RGZV Emsdetten ontmoeten elkaar jaarlijks tijdens het ‘Vorstandstreffen’ voor een gezellige middag/avond met een hapje en een drankje

Gezelligheid vinden wij belangrijk

“Gezelligheid ligt aan de basis van onze hobby”. Dit is wat we bij elke bijeenkomst, elk evenement zo optimaal mogelijk proberen na te streven. Goed voorbeeld hiervan is wel:

Onze Seizoensopening: Onze eerste activiteit van het nieuwe seizoen is de Seizoensopening, meestal rond de eerste week van september. De Seizoensopening vindt plaats op wisselende locaties waarbij een gezellige (familie) middag/avond met activiteit (fietstocht, klootschieten, end) met een hapje en een drankje centraal staan.