HKSV

Hengelose Kleindieren Sportfokkers Vereniging

Wim Molenveld

Even voorstellen: Wim Molenveld

“Door de jaren heen heeft Wim heel veel ervaring opgedaan met het fokken van Twentse Hoenders. Om deze ervaringen met andere liefhebbers te delen heeft hij er een boek over geschreven”.

Hoe lang heb je al kippen

Wim Molenveld heeft altijd kippen gehad……….
In de beginperiode geen echte raskippen, tot hij in 1984 de Twentse Hoenders bij zijn buurman Jan Nijhof zag. Hij kreeg van Jan Nijhof een aantal broedeieren van patrijskleurige Twentse Hoenders. Na uitkomst van de eieren bleken de jonge kippen echter een andere kleur te hebben en zo werd Wims interesse in de erfelijkheidsleer geboren.
In de beginperiode van zijn liefhebberij bedacht Wim namen voor de kippen. In het eerste jaar met een A, in het tweede jaar met een B,  maar al snel werden het er veel te veel om dit te blijven doen. Ook maakte hij zelf ringet

jes om de dieren uit elkaar te houden. In 1989 werd Wim, op aanraden van Arnold Brinkman en Jan Nijhof,  lid van de H.K.S.V. Verder is hij lid van de Nederlandse Hoenderclub en bestuurslid bij de Twentse Hoenderclub.

Wat zijn je favoriete rassen

Wim vindt de kwaliteit van het ei heel belangrijk. Het moet goed van vorm en grootte zijn. Voor de vitaliteit kruist hij geen broer-zus,  maar wel vader-dochter en moeder-zoon.
Momenteel heeft Wim de Twentse Hoenders in 11 verschillende kleurslagen: Patrijs, Zilverpatrijs, Blauwzilverpatrijs, Koekoekzilverpatrijs, Blauwpatrijs, Geelpatrijs, Witpatrijs, Koekoek, Zalmkleur, Blauwgeelpatrijs en Koekoekpatrijs.
De kleur zalm en geelpatrijs zijn erfelijk erg moeilijk te doorgronden. Maar hoe moeilijk het ook is, Wim blijft doorzetten om die kleuren ook goed vast te leggen.
Wim is echt geïnteresseerd in de Hollandse rassen. Indien hij naast de Twentse Hoen een ander ras zou moeten kiezen, zou zijn keuze vallen op een oud hollands ras zoals de Kraaikop, de Uilenbaard, de grote Hollandse Kuifhoen of de Brabanter.

Wat is voor jouw het belang van een tentoonstelling

De verenigingstentoonstelling van de H.K.S.V. is altijd een leuk en gezellig evenement en goed voor de onderlinge contacten. Het is fijn dat we veel mensen in de vereniging hebben die zich elk jaar weer inzetten om er een mooie show te maken. Het is wel jammer dat het aantal ingezonden dieren elk jaar een beetje minder wordt.
Buiten de tentoonstelling in Hengelo stuurt Wim ook in op regionale tentoonstellingen. Hierbij noemt hij Enschede (ONETO), Haaksbergen, Emsdetten (partnerstad van de gemeente Hengelo) en Osterwald -Veldhausen.

Wil je je nog verder verdiepen in je hobby

Hij wil geen keurmeester worden, omdat hij daar te weinig tijd voor heeft.
Ook zijn andere hobby’s, het verzamelen van oude schaatsen en sporten, vragen veel tijd.
Sinds 2011 heeft Wim ook Twentse krielen. Hij heeft deze met name aangeschaft om zich beter te kunnen verdiepen in de genetische achtergrond van de zalmkleur. Ook de Twentse krielen heeft hij in diverse kleurslagen, maar zilverpatrijs en blauwzilverpatrijs zijn de showkleuren.

Je gaat een boek schrijven over het fokken van het Twents Hoen, wat wil je daarmee bereiken

Door de jaren heen heeft Wim heel veel ervaring opgedaan met het fokken van Twentse Hoenders. Om deze ervaringen met andere liefhebbers te delen heeft hij besloten hierover een boek te schrijven.

Het boek zal tijdens de ONETO tentoonstelling van 2013 worden gepresenteerd 

Een laatste uitspraak van Wim Molenveld: Een hobby kost veel tijd, maar je krijgt er ook heel veel plezier en voldoening voor terug!!

Tekst en foto’s: Ilona Veldhuis & Peter Oude Groothuis