HKSV

Hengelose Kleindieren Sportfokkers Vereniging

Partners

RGZV Emsdetten von 1903

Een bijzondere ‘zuster’ is wel de RGZV Emsdetten von 1903 uit Emsdetten (Duitsland). De partnervereniging van de HKSV. Dit partnerschap werd op 21 mei 2019 bekrachtigd met de ‘Partnerschaftsurkunde’.

Partnerstad Emsdetten
Sinds 1991 is Emsdetten officieel partnerstad van de gemeente Hengelo. Vanaf dat moment onderhoudt de HKSV al intensief contact met het Duitse RGZV Emsdetten von 1903. 

Sinds 1991 is er al sprake van een sterke band tussen beide verenigingen. Sinds die tijd bestaat er een ‘warm’ contact tussen de RGZV en de HKSV. We zien altijd uit naar elkaars show en leden komen bij elkaar op bezoek. Daarnaast is er elk jaar – over en weer – een ‘Vohrstandstreffen’ waarbij de beide besturen voor een gezellige avond bij elkaar komen.

Maak hier kennis met onze Partnerverein RGZV Emsdetten von 1903

KVO ’t Raskonijn uit Oldenzaal

Ook aan de KVO hebben we al sinds lang een goede ‘buur’. In 2017 is KVO ’t Raskonijn vaste partner binnen de Noabershow geworden. De KVO is niet alleen een bakermat van kennis maar ook ‘warm bad’ waar je altijd welkom bent.